Entries

Name

The Bolshoi Theatre

Advertised product

adidas image campaign

credits

Eugene Karasev Ivan Delmakov Konstantin Krupskij Alexander Chumachenko Pavel Bardin Anton Kolodyazhnyy Oleg Popov Aleksander Istomin Ilya Tsvetkov Dumitru Gangaliuc Vasile Luchian